Писмен въпрос P-3343/08, зададен от Gabriele Albertini (PPE-DE) на Комисията. Развитие на фиброоптичните телекомуникационни мрежи в Италия