Писмен въпрос E-4595/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Отбранителни сили на ЕС