Писмен въпрос P-3923/09, зададен от Clemente Mastella (PPE) на Комисията. Криза в млечния сектор