Дело C-214/08 P: Решение на Съда (трети състав) от 20 май 2009 г. — Philippe Guigard/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Иск за обезщетение — Условия, при които Общността носи договорна и извъндоговорна отговорност — Член 313, параграф 2, буква к), член 314 и член 317, буква а) от Четвъртата конвенция от Ломе, ревизирана със споразумението, подписано в Мавриций)