Писмен въпрос E-6041/07, зададен от Mario Mauro (PPE-DE) на Комисията. Протекционизмът и отделянето на мрежата ТЕЛЕКОМ Италия (TELECOM Italia)