/* */

Писмен въпрос E-5073/09, зададен от Morten Messerschmidt (EFD) на Комисията. Ратифициране на Лисабонския договор