Регламент (ЕО) № 1058/2007 на Комисията от 14 септември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци