Писмен въпрос E-000212/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията. Прелитания на турски военни въздухоплавателни средства над гръцки острови