Писмен въпрос P-4493/08, зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията.Ансалдо—Бреда в Пистоя — подновяване от страна на италианската съдебна система на разследването за наличие на предполагаемо незаконно бунище на азбест в границите на самото учреждение