Дело T-360/04: Решение на Първоинстанционния съд от 19 юли 2007 г. — FG Marine/Комисия ( Извъндоговорна отговорност — Решение за възстановяване на държавни помощи, предоставени от Франция на дружество Stardust Marine — Отмяна на решението с решение на Съда )