Писмен въпрос E-0585/08 зададен от Ingeborg Gräßle (PPE-DE) на Комисията. Европейски дипломати, замесени в трафик на леки автомобили?