Регламент (ЕО) № 1123/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода септември 2007 от Регламент (ЕО) № 327/98