Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1976/76, 20. juuli 1976, millega kiidetakse heaks kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkulepe Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelise lepingu protokolli nr 6 muutmise kohta