Регламент (ЕИО) № 1976/76 на Съвета от 20 юли 1976 година за одобряване на споразумението под формата на размяна на писма за изменение на Протокол № 6 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия$