Писмен въпрос E-1143/08 зададен от Ashley Mote (NI) на Комисията. Прилага ли се Хартата на основните права в Обединеното кралство или не?