Решение на Съда (първи състав) от 7 октомври 2010 г.#Kronospan Mielec sp. z o.o. срещу Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie.#Искане за преюдициално заключение: Naczelny Sąd Administracyjny - Полша.#Шеста директива ДДС - Член 9, параграф 2, букви в) и д) - Научноизследователски и развойни дейности, извършвани от инженери - Определяне на мястото на доставка на услуги.#Дело C-222/09. Решение на Съда (първи състав) от 7 октомври 2010 г.