Писмен въпрос E-6230/07, зададен от Frank Vanhecke (NI) на Комисията. Директива относно защитата на околната среда чрез наказателното право