Писмен въпрос P-3378/08, зададен от Marcello Vernola (PPE-DE) на Комисията. Въздушно ембарго над Македония