Писмен въпрос E-4451/09, зададен от Jim Higgins (PPE) на Комисията. Алкохол спектър нарушения на плода (FASD)