Προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου της 27ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες ευπάθειες του τομέα οικιστικών ακινήτων της Τσεχικής Δημοκρατίας (ΕΣΣΚ/2019/10)2019/C 366/07