Дело T-279/06: Определение на Първоинстанционния съд от 2 юли 2009 г. — Evropaïki Dynamiki/ЕЦБ (Обществени поръчки за услуги — Общностна процедура за възлагане на обществени поръчки — Предоставяне на консултантски и компютърни услуги за ЕЦБ — Отхвърляне на оферта и решение за възлагане на поръчката на други оференти — Жалба за отмяна — Правен интерес — Основание за изключване — Разрешение, което трябва да се даде от национален орган — Жалба, която отчасти е явно лишена от правно основание и отчасти е явно недопустимаключови думи)