Писмен въпрос E-003209/11 Josefa Andrés Barea (S&D) до Комисията. Червен тон