Sprawa C-617/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo per il Lazio (Włochy) w dniu 14 sierpnia 2019 r. – Granarolo SpA/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i in.