Писмен въпрос E-1397/08 зададен от Cristiana Muscardini (UEN) на Комисията. Фишинг в Италия