Писмен въпрос E-6299/10 Pat the Cope Gallagher (ALDE) до Комисията. Стратегии за лекуване на рака