Писмен въпрос E-3525/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Британското правителство и рециклирането