Писмен въпрос E-0474/09, зададен от Vural Öger (PSE) на Съвета. Газовата криза — отваряне на глава Енергетика в преговорите на ЕС с Турция