Писмен въпрос E-2710/07 зададен от Paul van Buitenen (Verts/ALE), Hannu Takkula (ALDE) и Paulo Casaca (PSE) на Комисията. Подстрекателство за извършване на геноцид от страна на Иран