Kohtuasi T-73/17: 3. veebruaril 2017 esitatud hagi – RS versus komisjon