Писмен въпрос E-2368/08, зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Задлъжняване на обществените болници