Писмен въпрос E-011145/10 Franz Obermayr (NI) до Съвета. Европейска стратегия за суровините — редки суровини