Labojums Uzaicinājumā nevalstiskajām organizācijām iesniegt pieteikumus dalībai CARIFORUM un EK apvienotajā konsultatīvajā komitejā, Pamats – Padomes Lēmums par Kopienas nostāju attiecībā uz dalību CARIFORUM un EK apvienotajā konsultatīvajā komitejā, kas paredzēta Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, un par tādu organizāciju pārstāvju izraudzīšanos, kuras atrodas EK pusē ( OV C 312, 25.10.2011. )