Писмен въпрос E-5105/09, зададен от Nick Griffin (NI) на Комисията. Агенция на Европейския съюз за основните права