Писмен въпрос E-5975/07, зададен от Cristiana Muscardini (UEN) на Комисията. Европейски износ