Писмен въпрос E-1544/07 зададен от Hanna Foltyn-Kubicka (UEN) на Комисията. Ограничения върху пренасянето на течности на борда на самолети, включени в приложение към Регламент (ЕО) № 1546/2006 на Комисията