Писмен въпрос E-1288/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Незаконосъобразност на ДДС върху такса смет