Писмен въпрос E-012345/11 Hans-Peter Martin (NI) до Комисията. Изпълнение на проекта Щутгарт 21