Покана за предложения — Показатели за често измерване на моментното състояние на световната и регионална търговия