Verordening (EG) nr. 1664/2003 van de Commissie van 22 september 2003 inzake de stopzetting van de visserij op heek door vaartuigen die de vlag van België voeren