Писмен въпрос E-5445/09, зададен от Syed Kamall (ECR) на Комисията. Такса за виза за САЩ за пътници от Европейския съюз