Писмен въпрос E-008307/11 Jim Higgins (PPE) до Комисията. Безопасността по пътищата