Дело T-150/04: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юли 2007 г. — Mülhens/СХВП — Minoronzoni (TOSCA BLU) ( Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността TOSCA BLU — По-ранна национална словна марка TOSCA — Относителни основания за отказ — Общоизвестна марка по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 )