Дело T-39/07: Иск, предявен на 16 февруари 2007 г. — ENI/Комисия