Emenda tal-ftehim interistituzzjonali tas- 17 ta' Mejju 2006 dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-ġestjoni finanzjarja tajba Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat- 18 ta’ Diċembru 2008 dwar abbozz ta’ emenda għall-Ftehima Interistituzzjonali tas- 17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (2008/2320(ACI))