2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo keitimas 2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento,Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymokeitimo projekto (2008/2320(ACI))