Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетна дисциплина и добро финансово управление Решение на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. по проектоизменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (2008/2320(ACI)#ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 17 МАЙ 2006 Г. МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА ЗА БЮДЖЕТНАТА ДИСЦИПЛИНА И ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ