Uredba Komisije (ES) št. 1230/2008 z dne 11. decembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave