2008 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1230/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti