Komission asetus (EY) N:o 1230/2008, annettu 11 päivänä joulukuuta 2008 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi