Komisjoni määrus (EÜ) nr 1230/2008, 11. detsember 2008 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril